Aforismy

Aforismus – krátká pregnantní věta, vyjadřující nějaký postřeh.

Aforismus je krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti. Obvykle se jedná o krátké rčení, jež je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či zajímavé dvojverší s pěknou metaforou. Na rozdíl od běžného pořekadla však aforismus téměř vždy obsahuje nějakou hlubší myšlenku, závažnější autorův postřeh, neotřelý poetický nápad, osobitý pohled na okolní svět apod. Aforismus je tedy vždy výrazově hlubší a myšlenkově bohatší, než tomu bývá u lidových pořekadel, přísloví a obecných frazeologizmů. 

Aforismus často pracuje s jazykovým humorem, nadsázkou, ironií, paradoxem, protimluvem či slovní recesí – může se jednat o půvabnou slovní hříčku apod. 

 (Zdroj: Wikipedia 23. 7. 2019, https://cs.wikipedia.org/wiki/Aforismus)

Aforismy Marie von Ebner-Eschenbachové

 • „Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.“ 
 • „Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní?“ 
 • „Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.“
 • „Milovat znamená trpět, ale nemilovat znamená zemřít.“
 • „Je tak málo upřímných přátel – poptávka po nich je ovšem také malá.“
 • „Úsudek lze vyvrátit, předsudek nikoli.“
 • „Láska má vždy pravdu.“
 • „Zda-li dva lidé, kteří se vzali, udělali dobře, se neví ještě ani v době jejich stříbrné svatby.“
 • „Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy.“
 • „Ti, kteří rozumějí jen tomu, co se dá vysvětlit, rozumějí velmi málo.“
 • „Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani.“
 • „Je špatné, když se manželé spolu nudí. Mnohem horší však je, když se nudí pouze jeden z nich.“
 • „Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“
 • „Skvělá kniha – nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme.“
 • „Není třeba se bát těch, kteří se hádají, ale těch, kteří uhýbají.“
 • „Láska vítězí i nad smrtí, ale stává se, že jedno malé nedorozumění vítězí nad láskou.“
 • „Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě.“
 • „Kdo vládne okamžikem, vládne životem.“
 • „Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili a z toho, co jsme zapomněli.“
 • „Rozmysli si jednou, než dáš, dvakrát, než něco přijmeš, a třikrát, než o něco požádáš!“
 • „Žádný mrtvý není tak dobře pochován jako vyhaslá vášeň.“
 • „Vždy buď své vůli pánem a svému svědomí otrokem.“
 • „Mnohý si myslí, že je Don Juan, a zatím je jen Faun.“
 • „Posměch končí, kde začíná pochopení.“
 • „Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí. Že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné.“
 • „Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí.“
 • „Při návštěvě některých lidí nás utěšuje jen naděje na jejich odchod.“
 • „Muži si často v lásce kladou podmínky, ale sami nejsou schopni dodržet ani slovo.“

Aforismy jiných autorů

 •  „Kdo zlu nebrání, dobru škodí.“ Tomáš ze Štítného 
 • „Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru zadusiti a pravdě zahynouti.“ Jošt z Rožmberka 
 • „ Kdo nemá smělé srdce, měj rychlé nohy!“ Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 •  „Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?“ Jan Amos Komenský  
 • „Láska se podobá nečekaně ulovené opici.“ Ladislav Stroupežnický. 
 • „Pleš je dialektická přeměna horní části těla v dolní, nejprve co do vzhledu a později i co do obsahu.“ Zdeněk Matěj Kuděj
 • „Jsi bez rozporů? Jsi bez možností.“ Vladimír Holan  
 • Člověk velkoměsta musí mít šatník představ, aby pro krásu nespáchal vraždu z vilnosti.“ Bohumil Hrabal  
 • „Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě propracovat.“ Miroslav Švandrlík.
 • „Minulost každého z nás je možnost stejně dobře upravit v životopis milovaného státníka jako v životopis zločince.“ Milan Kundera.
 • Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.“ Vladimír Komárek

 Oscar Wilde:

 • „Rozhovor by se neměl dotknout ničeho a soustředit se přitom na všechno.
  Sobectví není, žijeme-li, jak chceme. Sobectví je, žádat jiné, aby žili, jak chceme.
 • „Na pomluveném tě vždy něco magnetizuje. Koneckonců, něco na něm být musí.“
 • „Dovedu odolat všemu vyjma pokušení.“

Čerpáno z Nezabolí jazyk dobrého slova (antologie českých aforistů 19 – 20. stol.), uspořádali Miroslav Huptych a Jiří Žáček, dostupné na: http://www.huptych.cz/literarni-cinnost1/aforismy/nezaboli-jazyk-dobreho-slova-antologie-ceskych-aforistu-19-20-stol, kde najdete další stovky aforismů jako inspiraci.

Close Menu