Marie von Ebner-Eschenbachová

Kdo je ta Marie von… co? Že ji neznáte? Ani se nedivíme, protože se o ní ve škole neučí, ani moc zpráv v češtině o ní nenajdete. A to jsme se rozhodli změnit. Proč?

Pár faktů o Marii von Ebner-Eschenbach:

 • roku 1898 byla vyznamenána nejvyšším rakouským civilním řádem – Čestným křížem za umění a literaturu (Ehrenkreuz für Kunst und Literatur)
 • v roce 1900 se stala první ženou, které byl udělen čestný doktorát vídeňské univerzity 
 • 11. 11. 1909 byla za své umělecké úspěchy a občanské zásluhy jmenována čestnou členkou Schillerovy nadace
 • 2 x byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu – 1910 a 1911
 • psala německy, ale milovala své rodné Zdislavice na Moravě, kde je v rodinné hrobce pohřbena
Ebner-Eschenbach

Marie von Ebner-Eschenbachová

se narodila 13. září 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže a zemřela 12. března 1916 ve Vídni a je považována za jednu z nejvýznamnějších německy píšících autorek 19. století.

Dílo:

Nejprve se věnovala divadelním hrám: Z Františkových lázní (1858), Marie Stuartovna ve Skotsku (1860), Herečka (1861), Doznání (1861), Slečna z lesů. Ty však nebyly tolik úspěšné.

Mnohem většímu zájmu se těšila próza:

 • Povídky (1874)
 • Božena (1876)
 • Hodinářka Lotti
 • Aforismy (1880)
 • Příběhy ze vsi a ze zámku (Obsahovala mimo jiné Krambambuli)
 • Na zámku a ve vsi
 • Obecní dítě
 • Co jsem prožila
 • Vina neodčinitelná (1889)
 • Z pozdních podzimních dnů (1901)
 • Moje dětská léta (1906)
 • Moje vzpomínky na Grillparzera (1916)

Dodnes nejživější zůstávají její Deníky, které skvěle dokumentují dobu přelomu století a jsou zdrojem poznání tehdejšího života. A také její Aforismy. 

A na tato témata bychom rádi navázali v rámci naší literární soutěže.

MarieEbnerEschenbachalsBrautJohannEnder

Místa, která jsou spjata s  Marií von Ebner-Eschenbachovou

Rodné Zdislavice, kde prožila dětství, které milovala a kde je v rodinné hrobce i pohřbena.
Troubky – Zdislavice vznikly v 60. letech sloučením dvou vesnic. Obec leží asi 15 km jihozápadně od Kroměříže na okraji Litenčické pahorkatiny.

Nejvýznamnější architektonickou památkou je zámek ve Zdislavicích. Byl postaven na místech kamenné tvrze koncem 17. století. Do dnešní podoby byl upraven hrabětem Dubským v 40. letech 19. století.

Středoevropský význam má hrobka hrabat Dubských, v níž je pochována i rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová.

K dalším pamětihodnostem v Troubkách se řadí kaple, socha sv. Floriána, socha sv. Jana Nepomuckého a kříž a ve Zdislavicích kaplička a pomník padlým.

Jeden z drobných zápisků Marie von Ebner-Eschenbachové z cest do Zdislavic: 

2. 7. 1882: Cesta nebyla vůbec únavná. V překrásném vagoně sama až do Hulína. Pak v Kroměříži zavazadla ještě jednou zbytečně podána. Ve tři čtvrtě na pět jsem byla ve Zdislavicích a v tom mém milém novém příbytku. Obývací pokoj a pracovna jsou nádherné a ložnice hezká. Všechny obrazy, které mám ráda, mi tam zavěsili, a kam pohlédnu, všude vidím známky dobroty, pečlivosti, pochopení. Nezapomnělo se na nic, co by mě mohlo potěšit nebo mi udělat dobře. A krásné a vkusné jsou místnosti. Nenapíši-li zde své nejlepší věci, nebude mi pomoci.

(Z knihy Má dětská léta, Marie von Ebner-Eschenbach, str. 190.)

Sousední Hoštice, kdy vzpomíná na pátera Broka, který navštěvoval zámek.

Lysice Marie zde často navštěvovala svého strýce a tamní prostředí si zamilovala. Ráda se do něj vracela.

 Státní zámek Lysice nedaleko Brna  byl původně  tvrzí, později renesančním zámkem a dnes má barokně klasicistní podobu. Jeho bohatě zařízené interiéry jsou prezentovány  v historizujících slozích 19. století, nechybí orientální předměty,  větší zbrojnice a sbírka ručně malovaných střeleckých terčů.  Jedna ze zámeckých knihoven je věnovaná slavné příbuzné posledních šlechtických majitelů zámku – Marii Ebner von Eschenbach, rozené hraběnce Dubské. Spisovatelka  za rodinou Dubských na Lysice také často zajížděla na návštěvy.
 K návštěvě zve také zámecká zahrada, která je terasovitě založena s unikátní kolonádou s krytou pergolou.
 Od roku 2001 je lysický zámek národní kulturní památkou.
 

V zámku v Lysicích můžete navštívit ve 3 místnostech výstavu ze života a díla Marie von Ebner-Eschenbachové. Ty jsou řazeny tak, aby ji připomínaly jako šlechtičnu, dámu, která pocházela z určitého prostředí, dále jako význačnou německy píšící spisovatelku a třetí část je věnována jejímu odkazu. Tato místnost je zároveň interaktivní. K vidění jsou hlavně její portréty, ukázky knih, dopisy i notové zápisy Mariina manžela Morize von Ebner-Eschenbacha. 

zámek Zdislavice
zámek Zdislavice
Zámek, pohled ze zámeckého parku.
Zámek v Hošticích
IMG_20190921_144418
Zámek Lysice
IMG_20190921_131334
Výstava o Mariie Ebner-Eschenbachové na zámku v Lysicích

Louka u Znojma  (https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka_(Znojmo))– sem se přestěhovala se svým manželem a prožila zde 12 let.

A v zámku v Lešné u Valašského Meziříčí navštěvovala svoji neteř.

Vídeň, kde prožila velkou část svého života, byla zde součástí kulturního prostředí, stýkala se s významnými  rakouskými   literáty té doby – F. Grillparzerem, Ch. F. Hebbelem, H. Laubem a dalšími.

Také cestovala, např. do Francie a Itálie.

Zajímavé odkazy

Zajímavý příspěvek českého rozhlasu Zlín o Zdislavicích najdete ZDE.

Kdo je Marie von Ebner- EschenbachováWikipedie.

Obrazová galerie k MEE.

Radim Himler: Marie von Ebner-Eschenbachová – 100. výročí úmrtí šlechtičny, spisovatelky a hodinářky.

Moravský zemský archív Brno – Marie von Ebner – Eschenbachová.

Petra Říkovská: Zapomenutá moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu. Bakalářská práce.

Výstava o MEEZuzana Brikcius: Marie von Ebner Eschenbach slovem i obrazem. 

Zde naleznete deníky Marie von Ebner-Eschenbachové.

Close Menu